Ecological-Based Tourism Opportunities: A Study On The Case Of The Coast Of Perşembe-Fatsa

Authors

  • Özgür KAMER AKSOY Aydin Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture, Deparment of Landscape Architecture, Aydın/TÜRKİYE https://orcid.org/0000-0001-8456-2681
  • Cengiz ACAR Karadeniz Technical University, Faculty of Forestry, Department of Landscape Architecture, Trabzon/TÜRKİYE https://orcid.org/0000-0001-6036-0073

DOI:

https://doi.org/10.53463/ecopers.20210071

Keywords:

Tourism, Ordu, Persembe, Fatsa, natural resource, cultural resource

Abstract

Today, city people want to spend their long holidays in different places as much as their free time allows, and this ensures the diversification of tourism types of touristic places. For this reason, the search for alternative tourism is diversified not only in the context of tourism types, but also in the context of the natural and cultural characteristics of the place to be visited. Ecological-based tourism, which emerges as a result of the search for alternative tourism, is to enable the development of a tourism understanding that is shaped according to natural and cultural values ​​and allows the sustainability of these values. In this study, ecological-based tourism opportunities in Ordu Persembe-Fatsa coastal region were discussed and the natural and cultural landscape values ​​of the study area were examined. The ecological tourism potential of the area was evaluated in the study, which was carried out with on-site observation and examination method.

References

Anonim 2010. Barlas İmar Planlama Müşavirlik Ltd. Şti., Doğu Karadeniz Turizm Master Planı, Ankara.

Anonim, 2006. Perşembe Kaymakamlığı, Perşembe, OHAN Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Anonim, 2010a. Barlas İmar Planlama Müşavirlik Ltd. Şti., Ordu-Bolaman Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Çevre Düzeni Planı, Araştırma Raporu.

Anonim, 2010b. Perşembe Belediyesi, Turizm Rehberi, Olay Ofset.

Anonim, 2010c. T.C. Ordu Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ordu Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri.

Arıkan, İ., 2006. Eskişehir Turizm Geliştirme Projeleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1715, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Yayınları, No: 10, 226 sayfa, Eskişehir.

Atay, F. ve Özaydın G., 1996. Turizm Amaçlı Kullanımlar Doğal ve Yapay Alanları Nasıl Tüketiyor? Türkiye’de 19. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu, “Sürdürülebilir Turizm: Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım”, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü, Alanya, 188-194.

Clivaz, C., 2008. Tourism and Landscape: Between Conflict and Common Interests, International Conference “Living Terraced Landscapes-Perspectives and Strategies to Revitalize Abandoned Regions”, 15th February 2008, Ljubljana, Slovenia.

Çidam, F. B., 2007. Diyarbakır Kent Dokusunun Turizm ve Rekreasyon Kaynaklarının Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çubuk, M., 1996. Sürdürülebilir Turizm: Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım, Türkiye'de 19. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Kitabı, Kasım, Alanya, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.

Davis, P. H., 1965-1988. Flora of Turkey and East Aegean Islands, Vol. I – XI, Edinburg.

El-Bastawisy, M., Helmy Abd-Al Wahab ve Ali, R. H., 2006. Integrated Socio-Economic Development for Accelerating Regional Role of Port-Said In Tourism Development of Egypt, 42nd IsoCaRP Congress, 1-16.

Kalem, S., 2001. Doğal ve Kültürel Değerlerin Korunabilmesi İçin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesinde Bir Yöntem Yaklaşımı ve Kastamonu İli Kıyı Bölgesi ve Yakın Çevresinde Uygulanması, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karadeniz, E., Kandır, S. Y. ve Önal, Y. B., 2007. Seçilmiş Paydaşların SWOT Yöntemiyle Türk Turizm Yatırımlarını Değerlendirmesine Yönelik Bir Pilot Çalışma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18, 2, 195-205.

Kaypak, Ş., 2010. Ekolojik Turizmin Sürdürülebilirliği, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2, 2, 93-114.

Martin, B. G., 2005. Weather, Climate and Tourism, A Geographical Perspective, Annals of Tourism Research, 32, 3, 571-591.

Orhan, T. ve Karahan, F., 2010. Uzundere İlçesi ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 11, 1 27-42.

Örücü, Ö. K., 2002. Eğirdir Yöresindeki Mevcut Peyzaj Değerlerinin Turizm Açısından İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Özgen, Y., 1982. Doğu Karadeniz Bölgesinde Ordu-Hopa Arası Kıyı Yolunun Peyzaj Özellikleri, Peyzaj Mimarlığı Açısından Ortaya Koyduğu Sorunlar ve Çözümü Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Sarı, C., 2007. Antalya'nın Alternatif Turizm Kaynakları ve Planlaması, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sertkaya, Ş., 2001. Bartın İli Kıyı Bölgesinin Turizm ve Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Soykan, F., 2000. Turizm Coğrafyası ve Turizm Planlaması, Ege Coğrafya Dergisi, 11, 39-55.

Topay, M., 2003. Bartın-Uluyayla Peyzaj Özelliklerinin Rekreasyon-Turizm Kullanımları Açısından Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

URL-1, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, http://www.civilscape.eu/civilscape/var/www/ downloads/coe-176/elc_turque.pdf. 06 Ocak 2015.

Weggoro, N. C., 2003. Financial and Economic Perspectives for Sustainable Tourism Development, Sectoral Section East African Community Secretariat, Second IIPT African Conference On Peace Through Tourism, December, Tanzania.

Yılmaz, E., 1999. Analitik Hiyerarşi Süreci Kullanılarak Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinin Çözümü, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü, DOA Dergisi, Orman Bakanlığı Yayın No: 127, DOA Yayın No: 16, 5, 95-122, ISSN: 1300-8544.

Zengin, B., 2007. Turistik Ürün Çeşitlendirmesi İçinde Yayla Turizmi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Published

23-12-2021

How to Cite

KAMER AKSOY, Özgür, & ACAR, C. (2021). Ecological-Based Tourism Opportunities: A Study On The Case Of The Coast Of Perşembe-Fatsa. Ecological Perspective, 1(1), 2–14. https://doi.org/10.53463/ecopers.20210071