Investigation of Automatic Irrigation Systems Used in Landscape Architecture in Aydın City Nevzat Biçer Park Example

Authors

  • Özgür Kamer Aksoy Aydin Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture, Deparment of Landscape Architecture, Aydın/Türkiye https://orcid.org/0000-0001-8456-2681
  • Elif Dalkılıç Aydin Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture, Deparment of Landscape Architecture, Aydın/Türkiye https://orcid.org/0000-0002-6704-5057
  • Ahmet Kaan Cücük Aydin Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture, Deparment of Landscape Architecture, Aydın/Türkiye https://orcid.org/0000-0001-5780-4606
  • İsmail Doğan Aydin Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture, Deparment of Landscape Architecture, Aydın/Türkiye https://orcid.org/0000-0001-7924-2747

DOI:

https://doi.org/10.53463/ecopers.20220136

Keywords:

Landscape applications, Irrigation system, Water saving, Landscape irrigation

Abstract

The studies carried out to prevent the rapid decrease of water resources due to factors such as global warming, rapid population growth, and faulty irrigation methods have aimed to develop projects for the principle of best irrigation with the least use of water in the discipline of landscape architecture. In this context, the irrigation system of Nevzat Biçer Park in the Cumhuriyet Mahallesi of Aydın province was examined in line with the aforementioned principle and the findings obtained were the subject of this study. In the study, issues such as climate, soil used in the park, landscape elements, water demand of plants were examined and the problems in the system were tried to be determined. As a result of the evaluations, solution suggestions were presented for problems such as incompatibility between landscape elements and climatic conditions, design and planning errors, faulty irrigation technique, insufficient irrigation system.

References

Alkan, O. & Demirel, K. (2020). Peyzaj Alanlarındaki Sulama Projelerinin 3 Boyutlu Tasarımı: Bursa İli Maltepe Su Deposu Örneği. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1), 145-154.

Alptekin, E. (2022), Evrensel Tasarım Kriterlerinin Aydın Kentinde Bir Park Örneğinde İncelenmesi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın

Anonim (2018a), Sulamanın Tarihçesi ve Uygarlık, Erişim Tarihi, 05.10.2018 [www.hidropolitikakademi.org].

Anonim (2018b), Su Kaynakları, Erişim Tarihi 05.11.2018, [www.Ankaratb.Org.Tr.]

Anonim, (2019). Erişim Tarihi 10.06.2019 [http://www.cografya.gen.tr/tr/aydin/iklim.html]

Aşıllıoğlu, F., (2005). Peyzaj Mimarlığı Açısından Rekreatif ve Sportif Amaçlı Yeşil Alanlarda Sulamanın Önemi ve Sulama Sistemleri. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, Ankara

Bayramoğlu, E., Ertek, A., & Demirel, Ö. (2013). Su Tasarrufu Amacıyla Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Kısıntılı Sulama Yaklaşımı. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 3(7).

Baysan, S., Kara, A., (2014). Aydın’da Mahalle, Bulvar, Cadde ve Sokak Adları: Şehirsel Toponimik Özellikleri. Coğrafi Bilimler Dergisi, 12(1), 23-48.

Demirel, K. (2005). Peyzaj Projelerinde Kullanılan Farklı Yağmurlama Sulama Başlıklarının Performanslarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Demirel, K. & Kavdır, Y. (2013). Effect of soil water retention barriers on turfgrass growth and soil water content. Irrigation Science, 31(4), 689-700.

Erdoğan Onur, B. (2002). Kocaeli İli Sahil Peyzaj Düzenlemesinin Sulama Sistemi Projelendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.

Demirel, K., Çamoğlu, G., Sağlık, A., Levent, G. & Kelkit, A. (2018). Çanakkale İli Peyzaj Alanlarındaki Sulama Sistemlerinin İncelenmesi: Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(1), 127-139.

Haroğlu, R. (2000). Peyzaj Uygulamalarında Sulama Sisteminin Seçimi Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İşbilir, H. & Erdem, T. (2012). Rekreasyon Alanı Sulama Projelerinin Tasarım ve Uygulama Aşamalarında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(2), 57-66.

Karaca, E. & Kuşvuran, A. (2012). Çankırı Kenti Peyzaj Düzenlemelerinde Kullanılan Bazı Bitkilerin Kurakçıl Peyzaj Açısından Değerlendirilmesi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(2), 19-24.

Korukçu, A. ve Öneş, A. (1981). Çağdaş Sulama Teknikleri. Peyzaj Mimarlığı Dergisi Özel Sayı: Türkiye’de Süs Bitkileri Haftası; 57-62.

Küçüksayan, C., Gülez, S. & Cengiz, B. (2011). Peyzaj Alanlarında Otomatik Sulama Sistemi Uygulamasının İrdelenmesi: Ankara Kenti Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 13(19), 52-62.

Sarıkoç, E. (2007). Peyzaj Alanlarında Kullanılan Sulama Yöntemleri ve Bitki Su Tüketim Modellerinin Türkiye’nin Üç Farklı İklim Bölgesinde Uygulanması. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Seven, S. (2017). Alternatif Sulama Sistemleri Açısından Sulama Suyu İhtiyacının Örnek Bir Bahçe Uygulamasında Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta.

Published

23-07-2022

How to Cite

Kamer Aksoy, Özgür, Dalkılıç, E., Cücük, A. K., & Doğan, İsmail. (2022). Investigation of Automatic Irrigation Systems Used in Landscape Architecture in Aydın City Nevzat Biçer Park Example. Ecological Perspective, 2(1), 39–50. https://doi.org/10.53463/ecopers.20220136