Road Planting in Urban Design The Example of Adnan Menderes Boulevard (Aydın)

Authors

  • Özgür Kamer Aksoy Aydin Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture, Deparment of Landscape Architecture, Aydın/Türkiye https://orcid.org/0000-0001-8456-2681
  • Hamide Köşe Aydin Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture, Deparment of Landscape Architecture, Aydın/Türkiye https://orcid.org/0000-0001-7022-8957

DOI:

https://doi.org/10.53463/ecopers.20230200

Keywords:

Urban design, Urban street planting, Aydın

Abstract

Urban street planting forms a significant part of open green spaces, providing numerous aesthetic and functional contributions. Effective and systematic landscaping activities on urban roads, medians, and pedestrian paths contribute to the formation of the urban open green system, connecting urban and rural areas.

This study was conducted on Adnan Menderes Boulevard, which is one of the heavily used axes in the city center of Aydın. The typology and features of the road, the locations, types, quantities, and botanical characteristics of the plants were determined in the study. The aesthetic and functional functions of the plants used were evaluated. Problems experienced on the boulevard were examined under three headings (growing area, appropriate species selection, maintenance).

A total of 27 plant species were identified in the study area, 10 of which are trees, 9 shrubs, 4 vines, 4 groundcovers and seasonal. It has been observed that there are deficiencies in design, application and maintenance processes and suggestions were presented for Adnan Menderes Boulevard in line with the findings.

References

Aklıbaşında, M., & Erdoğan, A. (2016). Nevşehir Kentiçi Yol Bitkilendirmelerinin Estetik-Fonksiyonel Yönden Değerlendirilmesi ve Kullanılan Bitki Türlerinin Tespiti. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 18(1), 57-71.

Aydoğdu, H. (2018). İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Ağaçların Kentsel Tasarım Elemanları Olarak İrdelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Konya.

Erdoğan, A., & Özer, S. (2009). Kayseri Kenti Yol Ağaçlarının Estetik ve Fonksiyonel Yönden İncelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 10 (2), 66-78.

Erzurumlu, G. S., & Tekinalp, M. F. (2018). Aesthetic and functional evaluation of urban road planting: Niğde city case. Science, Ecology and Engineering Research in the Globalizing World, 430-441.

Karakaya, B., & Zülfikar, C. (2013). Kent İçi Yolların Bitkisel Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi: Atatürk Bulvarı-Edirne. VIII. Uluslararası Sinan Sempozyum.

Kavi, F. (2003). İstanbul’daki Yaya Yolu Düzenlemelerinin Bitkisel Tasarım Açısından Değerlendirilmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Kösa, S., & Karagüzel, O. (2016). Antalya, Bazı Kent İçi Yolların Bitki Materyali ve Bitkisel Tasarım Yönünden Değerlendirilmesi. Mediterranean Agricultural Sciences, 29(3), 105-116.

Önder, S., & Polat, A. T. (2000). Yollarda Bitkisel Tasarım İlkeleri; Konya Kenti Örneği. Kentsel Yeşil Dokunun Analizi ve Bakım Esasları Semineri, Sayfa, 78-92.

Pauleit, S. (2003). Urban street tree plantings: identifying the key requirements. In Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Municipal Engineer (Vol. 156, No. 1, pp. 43-50). Thomas Telford Ltd.

Sakıcı, Ç., Ayan, E., Kapucu, Ö., & Türkdoğdu, H. (2014). Kastamonu Kentiçi Karayolu Bitkilendirmelerinin Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi ve Tür Tespiti. Journal of Forestry Faculty of Kastamonu University, 14(2).

Selim, C., & Atabey, S. (2020). Kentsel Yol Ağaçlandırmalarının Sağladığı Faydaların Belirlenmesi: Antalya Atatürk Bulvarı Örneği. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(Özel Sayı), 235-248.

Söğüt, Z., Sert, E. B., Şenol, D., Kahveci, B., & Satar, M. (2019). Yol Ağaçlandırmalarının Kuşadası (B Türkiye) Ölçeğinde Değerlendirilmesi. Önsöz, 27.

Şahin, Ş., & Kurum, E. (2006). Kent İçi Yol Ağaçlandırmasında Planlama ve Tasarım. Kent İçi Ağaçlandırma Çalışmalarında Teknikler ve Sorunlar: Ankara Örneği Panel, 11.

Todorova, A., Asakawa, S., & Aikoh, T. (2004). Preferences For And Attitudes Towards Street Flowers And Trees İn Sapporo, Japan. Landscape And Urban Planning, 69(4), 403-416.

Wang, Y., & Akbari, H. (2016). The Effects Of Street Tree Planting On Urban Heat Island Mitigation İn Montreal. Sustainable Cities And Society, 27, 122-128.

Yang, J., Zhou, J., Ke, Y., & Xiao, J. (2012). Assessing The Structure And Stability Of Street Trees İn Lhasa, China. Urban Forestry & Urban Greening, 11(4), 432-438.

Yazıcı, K. (2017). Kentiçi Yol Bitkilendirmelerinin Fonksiyonel-Estetik Açıdan Değerlendirilmesi ve Mevcut Bitkisel Tasarımların İncelenmesi: Tokat Örneği. Ziraat Mühendisliği, (364), 30-39.

Yılmaz, S. (2019). Bursa İlindeki Kentiçi Karayollarının Bitkisel Tasarım İlkeleri Yönünden Değerlendirilmesi. (Doctoral Dissertation, Bursa Uludag University (Turkey)).

Zeybek, O., & Altay, E. E. (2019). Yol Ağaçlarının Fırtınalara Dayanıklılığı Üzerine Bir Araştırma: Ankara İli Aydınlıkevler Mahallesi Örneği. 1st İstanbul International Geography Congress Proceedings Book (s. 968-976).

Published

25-12-2023

How to Cite

Kamer Aksoy, Özgür, & Köşe, H. (2023). Road Planting in Urban Design The Example of Adnan Menderes Boulevard (Aydın). Ecological Perspective, 3(1), 28–37. https://doi.org/10.53463/ecopers.20230200