The Use of Adobe Material In Traditional Buildings In Anatolia

Authors

  • Çağrı Yalçın Kutahya Dumlupinar University, Faculty Of Architecture, Department of Interior Architecture, Kütahya/Türkiye https://orcid.org/0000-0002-8408-9190
  • İsmail Emre Kavut Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Architecture, Department of İnterior Architecture, İstanbul/Türkiye https://orcid.org/0000-0003-2672-4122
  • Kadir Bingöl Kutahya Dumlupinar University, Faculty Of Architecture, Department of Interior Architecture, Kütahya/Türkiye https://orcid.org/0000-0003-4005-3644

DOI:

https://doi.org/10.53463/8genart.202200163

Keywords:

Anatolia, Traditional Buildings, Adobe, Adobe Structures

Abstract

The changing needs of human beings throughout history have shown themselves in every field and new things have entered our lives. One of these is the need for shelter to be protected from the harms of the environment in which it is located. Hunter-gatherer primitive people met their need for shelter by entering tree cavities and caves. With the beginning of agricultural activities in the Neolithic period, human beings settled down and built houses where they could take shelter near agricultural fields, leaving the tree hollows and caves they lived in with the changing living conditions. In the construction of the houses, they mostly benefited from traditional resources such as stones, trees, adobe, which are easily accessible in the environment, from the past to the present. These materials, which are used as building materials, were used in proportion to their easy and abundant availability in the environment. While the use of wood is predominant in buildings built in Anatolia where trees are abundant and climatic conditions are favorable; stone material where wood is less frequent; In the Anatolian countryside, where the continental climate is dominant, where stones and trees are not enough, mudbrick, which is an earth-based material, was often used. The history of adobe dates back to the Neolithic Age (9000 BC). Today, the way of production of adobe, which is used especially in the Anatolian countryside, continues to exist almost unchanged despite its deep-rooted history. The mudbrick structures, which are not very old and created in rural areas, bear traces of cultural knowledge from tens of thousands of years ago.

Author Biography

İsmail Emre Kavut, Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Architecture, Department of İnterior Architecture, İstanbul/Türkiye

Associate Professor

References

Akıncı, N.F., (2000)."Geleneksel sivil mimarinin sosyo-kültürel ve işlevsellik bağlamında tarihsel sürekliliği için planlama/finans modeli."

Eldem, S.H. (1955).Türk Evi Plan Tipleri. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları,

Göğebakan Y. (2015). “Karakteristik Bir Değer Olan Geleneksel Türk Evi’nin Oluşumunu Belirleyen Unsurlar ve Bu Evlerin Genel Özellikleri”. İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı Kültür ve Sanat Dergisi 1: 41-55.

Hasol, D.. (1998). "Ansiklopedik mimarlık sözlüğü (yedinci baskı)." Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul

Hooglund, E. J. (1996)."Toplum ve Çevresi." Türkiye'de : Bir Ülke Çalışması, 5. baskı, Helen Chapin Metz tarafından düzenlendi. Washington, DC: ABD Hükümeti Basımevi,

Kafesçioğlu, R. (1949). ”Orta Anadolu’da Köy Evlerinin Yapısı”. İstanbul: İstanbul Matbaacılık,

Kafesçioğlu, R. (2017). Çağdaş Yapı Malzemesi Toprak ve Alker.

Koçu, N. (2012). “Sürdürülebilir Malzeme Bağlamında “Kerpiç” ve Çatı- Cephe Uygulamaları (Konya-Çavuş Kasabası Örneği)” (Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Görükle Kampüsü 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Bursa, Türkiye.

Naumann, R. (1975). Eski anadolu mimarlığı. Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Özgünler, M. (2017). “Kırsal Sürdürülebilirlik Bağlamında Geleneksel Köy Evlerinde Kullanılan Toprak Esaslı Yapı Malzemelerinin İncelenmesi”. Journal of Architectural Sciences and Applications 2:33-41.

Öztürk, Ş. (2013). "Van Gölü Havzası’nda Bat ve Kerpiçin Mimaride Kullanımı." Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 30: 103-122.

Sezgin, H. (2006). “Yöresel Konut Mimarisi ve Türkiye’deki Örnekleri Hakkında”.Tasarım + Kuram Dergisi 3: 1-20

Tokmanoğlu, T. (1960). çev. “Kerpiç”. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 10 :58-70

Tuztaşı, U., ve Çobancaoğlu, T. (2006). "Anadolu’da kerpicin kullanım geleneği ve kerpiç konut yapım sistemlerinin karşılaştırılması." Tasarım+ Kuram 3.5: 95-104.

Türkçü, H. Ç., (2003). Çağdaş taşıyıcı sistemler. Birsen Yayınları, İstanbul

Ulusoy, B. D. , Güler, K. , Çobancaoğlu, T. (2017). “Anadolu’da Geleneksel Kerpiç Mimari Miras ve Koruma Sorunları”. Yaşamın Her Karesinde Toprak : 160-185

Uşma, G. , Urfalıoğlu, N. (2018). “Geleneksel Van Evlerinin Mimari Özellikleri”. Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi

UDK-69141 Türk Standardı Ts 2514_Şubat1977

UDK-6932 Türk-Standardı Ts 2515_Nisan1985

URL-1. https://www.youtube.com/watch?v=AnMpR62FcNE&t=9s

URL-2. https://www.kulturportali.gov.tr/portal/catalhoyukneolitikkenti

URL-3. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/sanliurfa/gezilecekyer/

URL-4. http://:arti1eksi1.blogspot.com/2015/07/kerpic-evler.html/

URL-5. https://www.ahsap.org.tr/event-details/ec5-himis-turkiyenin-modern-ahsap

Published

15-10-2022

How to Cite

Yalçın, Çağrı, Kavut, ismail E., & Bingöl, K. (2022). The Use of Adobe Material In Traditional Buildings In Anatolia. 8gen-ART, 2(1), 82–96. https://doi.org/10.53463/8genart.202200163