The Relationship Between Interior Architecture And Science Fiction: An Analysis Study on The ‘‘Passengers’’ Movie

Authors

  • Elif Özdoğlar Kutahya Dumlupinar University, Faculty Of Architecture, Department of Interior Architecture, Kütahya/Türkiye https://orcid.org/0000-0002-9997-9487
  • İsmail Emre Kavut Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Architecture, Department of İnterior Architecture, İstanbul/Türkiye https://orcid.org/0000-0003-2672-4122

DOI:

https://doi.org/10.53463/8genart.202200162

Keywords:

Science Fiction, Fictional Space, Interior Architecture, Passengers, Space Travelers, Colonization

Abstract

The aim of this research is to analyze the movie named Passengers, in which the events between two space travelers are told and a humanoid robot is partially included in the story, in terms of fictional space. For this reason, Avalon, the main location of the movie, has been examined in terms of the design criteria of fictional spaces. According to the scenario, the movie takes place in the spacecraft called Avalon, which goes to space with its 5000 colonists and 258 crew to establish a colony on Homestad II, the fourth planet conquered by mankind. The movie mentioned within the scope of the research is watched and evaluated within the scope of the main subject. Within the scope of the Fear and Space elective course given at Kütahya Dumlupınar University, Faculty of Architecture, Department of Interior Architecture, the students also watched the aforementioned movie and submitted various optional opinions and suggestions about the movie in the weekly course evaluation form. These forms were also used within the scope of the research.

References

Tuncel, A. (2007). Mobil Konutlarda İç Mekân Organizasyonu Ve Mobil Mekânların Tarihsel Gelişim Süreci, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

Keser, N. (2009). Sanat Sözlüğü, Ütopya Yayınevi, Ankara

Özgen, E. (2020). Hastane İç Mekân Tasarımında Malzeme Kullanımı. Sanat ve Tasarım Dergisi, 318-333

Monaco J. (2017). Bir Film Nasıl Okunur ? Oğlak Yayıncılık, İstanbul

Bektaş, E. H. E. (2017). Sinema Ve Mekân İlişkisi Açısından Bilim Kurgu Filmlerine Bir Bakış. Mimarlık ve Yaşam, 2(2), 201-218.

Turan, T., & Kavut, İ. E. (2022). Gerçeküstü Sanat Akımının Kurgusal Mekânlara Ve Metaverse Kavramına Katkısının Norm Bağlamında İncelenmesi. Journal Of Architectural Sciences And Applications, 7(1), 346-363.

Özdoğlar, E. (2015). Fantezi Ve Korku Kurguda Kurgusal Karakter ve Kurgusal Mekân İlişkisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul

Şekerci, C. (2017). Sanal Gerçeklik Kavramının Tarihçesi. Journal of International Social Research, 10(54).

Yalçın, Ç. (2017). 1980 Sonrası Bilim Kurgu Filmlerinin Kurgusal Mekan Üzerinden Örneklerle Analizi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul

Çiftci, S. K., & Demirarslan, D. (2020). Cyberpunk Türü Ve Örnek Filmlerin İç Mekân Analizi. Ibad Sosyal Bilimler Dergisi, 62-83.

Küçükerdoğan, B. (2010). Sinemada Kurgu ve Eisenstein, Hayalbaz Kitap, İstanbul

Aydın, S. (2014). Hayal ve Vizyon, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Akkaya, Ç.(2014). Gelecek vizyonu kapsamında 21. yüzyılda tasarlanmış konut projelerine kullanıcı odaklı eleştirel bir yaklaşım Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, Sanatta Yeterlik Tezi, İstanbul

Tuncel, D. B., & Kayan, H. Z. (2018). The design of flexible furniture for the new generation offices. Civil Engineering and Architecture, 6(2), 78-87.

Gottlieb, S. (2014) Alfred Hitchcock, Agora Kitaplığı, İstanbul

Arayıcı, O. (2019). Anlam İçin Temsil Yapısı Olarak Tasarım Ürünü. Turkish Online Journal Of Design Art And Communication, 9(2), 202-206.

Foss, B. (2009) Sinema ve Televizyonda Anlatım Teknikleri ve Dramaturji, Hayalbaz Kitap, İstanbul

Köroğlu, V. (2004). Jeopolitik Ve Jeopolitik İlminin Nüfus Unsuru Açısından Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 27-43.

Url-1 https://www.architecturaldigest.com/story/passengers-set-design

Url-2 https://www.setdecorators.org

Url-3 https://www.architecturaldigest.com/story/passengers-set-design

Url-4 https://filmandfurniture.com

Url-5 http://thefilmexperience.net

Published

15-10-2022

How to Cite

Özdoğlar, E., & Kavut, İsmail E. (2022). The Relationship Between Interior Architecture And Science Fiction: An Analysis Study on The ‘‘Passengers’’ Movie. 8gen-ART, 2(1), 67–81. https://doi.org/10.53463/8genart.202200162