Development Process and Strategic Management of Ecotourism in Turkey

Authors

DOI:

https://doi.org/10.53463/splandes.202300243

Keywords:

Tourism, Eco-tourism, Development Plans, Türkiye Tourism Strategy

Abstract

In the Development Plans at the Country Spatial Planning Level, strategies have been developed to ensure the continuity of the contribution of tourism to the country's economy and to increase the diversity of tourism mobility by expanding it in alternative areas. Among these activities, it is seen that the steps and regulations taken especially for Ecotourism stand out. Natural Resource Based Tourism activities of the tourism diversity that spreads to every area in our country's nature are a serious economic resource. As it became widespread as alternative tourism in the 1990s, the country's nature and special conservation areas were evaluated for this purpose, and touristic uses tended to become widespread, causing it to gain an increasing speed and momentum in all our regions. Strategies for Strengthening the Tourism Sector have been put forward in order to increase employment and make tourism a leading sector in regional development by adopting a sustainable tourism approach. T.R. “Tourism Council(s) Model” detailed in the "2023 Tourism Strategy Action Plan" report of the Ministry of Culture and Tourism dated 2007; The organizational model of Point, Provincial and National Tourism Councils has been put forward and job descriptions have been made. Also, finally, Ecotourism Standards and Certification Programs are discussed in the article.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Demirel, Ö. (2009). Ülke Mekansal Planlaması İçinde Ekolojik Ağırlıklı Disiplin Olma Yönünde Bir Misyon Taşıyan Peyzaj Mimarlığı Mesleği’nin Yeri ve Üzerine Düşen ya da Yapması Gerekenler, Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı (PEMAT), 22-24 Mayıs 2009, 19 s., (Çağrılı Konuşma).

Demirel, Ö., Kemer, N., Pouya, S. and Aydoğan, T.G. (2019). Amended Tourism Incentive Law and Its Reflections Against, 7.International Landscape Architecture Congress, 6-8 November 2019, Antalya-Turkey.

T.C.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. (2001). 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler, 2001, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yayın No.108, 2005, Ankara.

Yavuz, M.C. ve Karabağ, S.F. (2009), Ulusal Turizm Tanıtımı ve Pazarlama Yönetimi Örgütlenmesi: Türkiye için Bir Model Önerisi, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 36, ss. 113-130.

Tuncel, V. (2019). Kalkınma planlarının turizm politikaları perspektifinde değerlendirilmesi, Tourism and Recreation (To & Re) 2019, 1 (2) 58-66.

T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 (Eylem Planı 2007-2013), T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları No: 3085, 101 s., Ankara.

Cengiz, Z. (2018). İl Turizm Konseyi’nin Etkinleştirilmesi İçin Öneriler, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED), 3.Turizm Şurası, Komisyon Raporu, 06.03.2018, Ankara.

Demir C. ve Çevirgen A. (2006). Ekoturizm yönetimi., ISBN: 975-591-844-2, 222 s, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı & T.C.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı. (2019). Sürdürülebilir Ekoturizm Bağlamında Çevreye Duyarlı Konaklama Yapıları ve Sertifikasyon Sistemleri Araştırma Raporu, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Isparta, 81 s., (Yayını ve Raporu Hazırlayan: Ahmet Ümit YALÇIN)

T.C.Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. (2017). 5-7 Mayıs 2017, 2. Ormancılık ve Su Şurası, “Korunan Alanların Etkin Yönetimi Çalışma Grubu” Planlama ve Turizm Alt Çalışma Grubu, (1.Toplantı), 05.01.2017.

Published

29-12-2023

How to Cite

Demirel, Öner, Bingül Bulut, M. B., & Aydoğan, T. G. (2023). Development Process and Strategic Management of Ecotourism in Turkey. Journal of Spatial Planning and Design, 3(1), 74–88. https://doi.org/10.53463/splandes.202300243