An Example of The Contribution of Early Republic Architecture To National Identity: Burdur Government Housing Building

Authors

DOI:

https://doi.org/10.53463/splandes.202200144

Keywords:

Burdur, Government House, National Architecture, Architectural identity

Abstract

After the proclamation of the Republic, construction works were initiated in many cities of Anatolia, which had identity problems, aiming to create a modern urban identity. Burdur, which is a small city in Anatolia, had not yet gained its urban identity at that time. From the first years of the Republic to the 1950s, the identity of cities was shaped in different architectural periods under the influence of modernization and westernization. In the study, the national identity of the Burdur Government Office building, which is one of the public buildings that witnessed the period it was built and has survived to the present day by preserving its structural and functional features, in the field of architecture has been examined. It is important for the city memory that the Burdur Government House reflects the architectural features of the period it was built and is a part of history. In the study, in which detailed plan and façade analyzes are explained, the structural relationship of the building with the government mansions built at about the same time in other Anatolian cities and showing similar features was also compared. As a result, this study, which deals with the architectural features of Burdur Government Office, which has an important place in the city's memory, will contribute to the literature on the subject.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aktemur, A.M., Arslan, M., (2006). I. Ulusal Mimarlık Akımı ve İstanbul Karaköy’deki Örnekleri, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 16, 1-34.

Anonim, 2013. Türkiye Kültür Portalı (Isparta Valiliği), Erişim Tarihi: 21.12.2021. https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/isparta/kulturenvanteri/valilik-binasi

Aslanoğlu, İ., (2010). Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı (1923-1938), Bilge Kültür Sanat, İstanbul.

Batur, A. 1998. 75. Yılda Gelişen Kent ve Mimarlık. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Bozdoğan, S., 2002. Modernizm ve Ulusun İnşası: Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde Mimari Kültür, Metis Yayınları, İstanbul, 31-61.

Burdur Belediyesi fotoğraf arşivi.

Büyük Larousse, (1992). Gelişim Yayınları, 4 ,1673. İstanbul.

Çelebi, N. (2011). Isparta Kenti Kamu Yapılarının İmaj, Kimlik Ve Anlam Bağlamında İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, FBE

Çetin, S., (2012). Geç Osmanlıdan Erken Cumhuriyete İç Batı Anadolu’da Kentsel Yapının Değişimi: Manisa, Afyon, Burdur ve Isparta Kentleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(2), 89-126.

Hasol, D., (2017). 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı, Yem Yayınları, İstanbul, 12-35.

Lewis, B., (1984). Modern Türkiye’nin Doğuşu, (Çev. M. Kıratlı), Ankara.

Ortak, Ş., (2008). Cumhuriyet Türkiye’sinin Tamamlanması Gereken Bir Projesi: Afyon-Antalya Demiryolu Hattı İnşaatı, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 101.

Osman KOÇİBAY kişisel arşivi.

Öktem, S., (2004).Türkiye Cumhuriyeti’nde Modernleşme Hareketi; Karabük Demir Çelik Fabrikaları Yerleşim Örneği. İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 138s. İstanbul.

Özyıldıran, G. (2015). “1971 Burdur Depremi Sonrası İmar Çalışmaları” (Reconstruction After 1971 Burdur Earthquake). IBEES 2015 International Burdur Earthquake and Environment Symposium Proceedings. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 7-8-9 Mayıs 2015, s.311-321.

Özyıldıran, G., (2013). Cumhuriyet Meydanı ve Çevresi 1936-1963, Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları IX, Antalya.

Sacır, A., (2018). Gaziantep’te Cumhuriyet Dönemi (1940-1965) Kamu Yapılarının Dönemin Mimari Özellikleri Bağlamında İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Sözen, M., (1984). Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı (1923-1983), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.

Yaldız, E., Parlak, Ö., (2018). Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi Kamu Yapıları, Social Scienses Studies Journal, 4(24), 4930-4947.

Yazıcı, N., (2010). Amasya’daki Hükümet Konağı Binaları, Sanat Dergisi, 18, 91-105.

https://www.localguidesconnect.com/t5/General-Discussion/Tarihi-Gaziantep-H%C3%BCk%C3%BCmet-Kona%C4%9F%C4%B1-ve-Adliyesi/td-p/2504436

Published

04-07-2022

How to Cite

Kalkan, Çisem, & Şimşek Tolacı, S. . (2022). An Example of The Contribution of Early Republic Architecture To National Identity: Burdur Government Housing Building. Journal of Spatial Planning and Design, 2(1), 42–69. https://doi.org/10.53463/splandes.202200144