Barrier-Free Design In Campus Areas: An Example Of Aydın Adnan Menderes University South Campus

Authors

DOI:

https://doi.org/10.53463/splandes.202200137

Keywords:

Barrier-free design, accessibility, university campus, design solutions

Abstract

Within the scope of this study, it is aimed to determine the deficiencies faced by disabled people at Aydın Adnan Menderes University South Campus and to eliminate these deficiencies and to create a barrier-free campus.

Stairs, ramps, walkways, pavements, parking lots, amphitheater and assembly area, landscaping equipment, sports fields and planting in the studying area were examined in compliance with disabled standards, TS 12576 “Inner City Roads-Structural Measures on Streets, Avenues, Squares and Roads for the Disabled and Elderly and Design Rules of Markings”, previous studies and evaluated by making on-site observation, photographing, and dimensioning.

Due to the fact that the campus is located in an inclined area, it has been concluded that it is not suitable for disabled people, especially on stairs and ramps, and the slopes of the roads used to access the building are excessive. Solution proposals have been developed for unsuitable areas.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adnan Menderes Üniversitesi, (2022). https://akademik.adu.edu.tr/fakulte/ziraat/(E.T: 2.07.2022).

Alp, M. A. (2014). Engelliler için dış mekân kullanım olanaklarının araştırılması: İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Anonim, (2022). https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=14214&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5# :~:text=Ama%C3%A7%20MADDE%201%20%E2%80%93%20 (De%C4%9Fi%C5%9Fik%3A,almak%20ve%20d%C3%BCzenlemeler%20yapmak%20%C3%BCzere%2C (E.T: 2.07.2022).

Bekci, B. (2012). Fiziksel engelli kullanıcılar için en uygun ulaşım akslarının erişebilirlik açıdan irdelenmesi: Bartın kenti örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi,14, (21), 26-36.

Çakar, H. (2022). Engelsiz Park Tasarımında Ergonomik Yaklaşımlar. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(1), 1-14.

Çınar, N. (2010). Üniversite kampüslerindeki peyzaj erişilebilirliğinin engelliler açısından irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çivicive Gönen, D. (2015). Balıkesir üniversitesi çağış yerleşkesinin bedensel engelli öğrencilerin sosyal alanlara ulaşabilirliğinin değerlendirilmesi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), 639-646.

Eşkil, Ö. Y. (2011). Engelliler için dış mekân tasarım özellikleri bağlamında Ankara kent parklarının irdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bartın.

Gürbey, A. P. (2019). Kentsel rekreasyon alanlarının engellilere yönelik tasarım ve planlama ilkeleri açısından değerlendirilmesi: Göztepe 60. Yıl Parkı, Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Peyzaj Planlama ve Tasarımı ABD., İstanbul.

Koç, Ü. C., & Koç, Ü. A. (2022). Engelsiz parkların erişilebilirliği: Eskişehir ve Diyarbakır örnekleri. Visionary E-Journal/Vizyoner Dergisi, 13(33).

Koramaz, P. ve Küçükali, U. F. (2021). Dilek Sabancı Parkı’nın engelsiz tasarım kriterleri açısından incelenmesi. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, 16(62), 227-250.

Körmeçli, P. Ş. (2022). Üniversite Yerleşkelerinde Ulaşım Ağının Mekân Dizimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Değerlendirilmesi: Çankırı Örneği. Journal of Architectural Sciences and Applications, 7(1), 248-262.

Kuter, N. ve Çapraz, M. N. E. Kamusal Dış Mekânda Engelliler İçin Tasarım: Çankırı, Recep Tayyip Erdoğan Kent Parkı Örneği. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 6(1), 39-46.

Nacar, A. (2021). Kahramanmaraş kenti yeşil altyapı sisteminin değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi, fen bilimleri enstitüsü, Kahramanmaraş.

Olgun, R. ve Yılmaz, T. (2014). Parkların erişilebilirlikleri üzerine bir araştırma: Niğde Kızılelma parkı örneği. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15(1), 48-63.

Özcan, Y. (2008). Engelli Standartlarının Adana Kenti Açık ve Yeşil Alanlarında Analizi ve Uygulama Örnekleri. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, Adana.

ÖZİ (T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı), (2005). II. Özürlüler Şurası/Yerel Yönetimler ve Özürlüler Ön Rapor Hazırlama Komisyonları Taslak Raporları ve Kararları, Ankara.

Pouya, S. (2021). Engelli bireylerin erişilebilirliğinin arttırılması ve farkındalığın sağlanması için evrensel donatı tasarımlarının önemi ve buna ilişkin peyzaj alanlarında bazı tasarım önerilerin verilmesi. Sosyal Çalışma Dergisi, 5(2), 209-229.

Sağlık bakanlığı (2020). https://testtasra.saglik.gov.tr/bingolism/TR,74120/dunya-engelliler-haftasi.html (E.T: 2.07.2022).

Sirel, B., Boyacıgil, O., Duymuş, H., Konaklı, N., Altunkasa, F. ve Cengiz, U. (2012). Çukurova Üniversitesi yerleşkesi açık alanlarının fiziksel engelliler bakımından ulaşılabilirliğinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27(1), 53-72.

Taş, D. (2015). Namık Kemal Üniversitesi kampüsü örneğinde kampüslerin engelli bireyler tarafından kullanım olanakları Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.

True, E. M. ve Türel, H. S. (2013). Yapılı çevrelerin fiziksel engelliler yönüyle kullanılabilirliği: İzmir Kenti Örneği. Artium, 1(1), 1-16.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE). (1999). Şehir İçi Yollar – Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları. Hazırlık Grubu: Şehir İçi Yollar Özel Daimî Komitesi, Kabul Tarihi: 08.04.1999, TS No:12576,

Yılmaz, T., Gökçe, D., Gökçe, D., Şavklı, F., Çeşmeci, S. ve Çeşmeci, S. (2012). Engellilerin üniversite kampüslerinde ortak mekanları kullanabilmeleri üzerine bir araştırma: Akdeniz Üniversitesi Olbia Kültür Merkezi örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(3), 1-10.

Published

25-07-2022

How to Cite

Kamer Aksoy, Özgür, & Köşe, H. (2022). Barrier-Free Design In Campus Areas: An Example Of Aydın Adnan Menderes University South Campus. Journal of Spatial Planning and Design, 2(1), 1–12. https://doi.org/10.53463/splandes.202200137