Fountains in Üsküdar City Texture Via Pervititch Maps

Authors

  • Rabia Kılıç Suleyman Demirel University, Social Science Instute, Department Of Art History https://orcid.org/0000-0002-6526-6980
  • A. Şevki Duymaz Social Sciences University Of Ankara/Faculty Of Art And Design, Department Of Visual Communication Design, Department Of Visual Communication Design https://orcid.org/0000-0002-9029-3614

DOI:

https://doi.org/10.53463/8genart.202200118

Keywords:

Jacques Pervititch Maps, Fountain Structures, Urban Texture, Usküdar.

Abstract

Fountains, which constitute an important building group of water architecture, found a place in the Ottoman urban phenomenon by reflecting the style and characteristics of the period they belong to. Fountain structures have become a very common architectural element in neighborhoods due to many factors such as the Muslim people's view of having a fountain built as a blessing, and the importance attached to water by Ottoman subjects and the vital value of water. These structures, which are shaped by the architecture of the period, also shape the urban texture in which it is located. Fountain structures, which usually deal with their architectural features, raise some questions about their contribution to the urban fabric.

The urban phenomenon of the Ottoman period; It was formed based on the history, geographical structure, sociological structure and cultural accumulation of the city. The architectural structures that take place in the city phenomenon shape the city in which they are located. At this point, the fountains, which take their place as a small-scale building group in the urban fabric, have both been shaped according to the space they are in and have contributed to the urban texture by shaping the space. When we look at the fountains, which are integrated with the urban texture in Pervititch maps, on the scale of today's city, they almost disappear in the concrete. From this point, it is concluded that fountains have lost their importance in today's modern world, but it is also a fact that the society has no awareness of this issue and the urban fabric is not protected.

References

Alver, K., ‘‘Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği’’, İdealkent, C.I, S.II, İdela Kent Yayınları, Ankara, 2010, ss.116-139.

Aslanapa, O., Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2015.

Çelik, Z., 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul, (çev. Selim Deringil), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010.

Ergen, Y. B., ‘‘Anadolu Kültürünün Kent Mekanına Yansıyışı ve Mekânı Biçimlendirmesi’’, Prof. Dr. Zafer Bayburtoğlu Armağanı Sanat Yazıları, (Ed. Mustafa Denktaş- Yıldıray Özbek), Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Kültür Yayınları, Kayseri, 2001.

Gençel, Z., ‘‘İstanbul’un Merkez Bölgesi Üzerine Morfolojik Bir Çalışma’’, 200’den Kesitler I: Osmanlı’da Mekanlar/ Zamanlar/ İnsanlar, (Der. Ali Uzay Peker), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 2002.

Güvenç, M., ‘‘Pervititch Haritaları: İstanbul için Bitmemiş Bir Araştırma Projesi’’ Jacques Pervititch Sigorta Haritalarında İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1999, ss.11-20.

Işın, E., İstanbul’da Gündelik Hayat, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999.

İgüs, E., ‘‘XVIII. Yüzyıl İstanbul’unda Fiziki Çevre, Meydan Çeşmeleri ve Çeşme Meydanlarının Etrafında Oluşan İstanbul Meydanları’’, Osmanlı İstanbul’u II. Uluslararası Osmanlı İstanbul’u Sempozyumu Bildirileri 27-29 Mayıs 2014, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015, ss.675-692.

Lefebvre, H., Mekânın Üretimi, (çev. I. Ergüden), Sel Yayıncılık, İstanbul, 2014.

Ödekan A., ‘‘Çeşme’’ Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.1, YEM Yayınları, İstanbul, 1997, s. 396.

Önge, Y., ‘‘Türk Su Mimarisinde Suluk Adını Verdiğimiz Çeşmeler’’ Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Konya, 1981.

Önge, Y., ‘’Vakıf Müessesesinde Su ve Önemi’’, I. Vakıf Haftası Dergisi, Ankara, 1984, ss. 23-34.

Özer, S. ‘‘Geçmişten Günümüze Kent – Çevre İlişkisi İçinde Çeşmeler’’, Sanat Dergisi, S.13, C.0, 2010, ss. 129-134.

Sabancıoğlu, M. ‘‘Jacques Pervititch and His Insurance Maps of Istanbul’’, Dubrovnik Annals, 7, 2003, pp.89-98.

Sabancıoğlu, M., ‘‘Haritaların Kullanım Alanlarına Dair Birkaç Not’’, Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki, S.607, İstanbul, 2001.

Ferrier, C., Scutari (Constantinople) Neg. No. 962, 1850s. https://rosettaapp.getty.edu/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE2389019 (30.03.2022)

Published

15-08-2022

How to Cite

Kılıç, R., & Duymaz, A. Şevki. (2022). Fountains in Üsküdar City Texture Via Pervititch Maps. 8gen-ART, 2(1), 56–66. https://doi.org/10.53463/8genart.202200118