Ocak 2021'de kurulan Sekizgen Akademi (SA), çeşitli akademik disiplinleri kapsayan akademik dergilerin Açık Erişim yayıncısıdır. SA şu anda çevrimiçi ve hakemli 5 akademik dergi yayınlamaktadır. SA, ulusal ve uluslararası platformda akademik topluluklara ve ilgili girişimlere hizmet vermektedir.

Bilim insanlarının ve araştırmacıların ihtiyaç duydukları ve yapmakta özgür oldukları ile birlikte çalışmak için tamamen motive oldukları bir gelecek yaratmak istiyoruz. Ana hedefimiz, akademik yayıncılık ve araştırmanın etkisini küresel işbirliği yoluyla genişletmektir. Sürdürülebilir bilim inşa etmeyi amaçlayan yayınlara odaklanıyor ve geliştirmek istiyoruz.

Sekizgen Akademi bünyesinde yayınlanan dergiler doi ve crossref üyesidir.

Crossref logo   

Crossref DOI Prefix:10.53463

Sekizgen Academy dergilerinde yayınlanacak makaleler için gönderim, hakemlik süreçleri ve yayınlama aşamalarında herhangibir ÜCRET TALEP EDİLMEZ 

 

Dergiler

 • Ecological Perspective

  Ecological Perspective (ECOPERS), çevre biliminin ekolojik yönlerini geliştirmeyi amaç edinmiş, hakemli bilimsel bir dergidir. Temel amacı, bilim insanları/araştırmacılar, paydaşlar, topluluklar, politika yapıcılar ve uygulayıcılar dahil olmak üzere toplumun çeşitli aktörleriyle iletişim kurarak insan ve doğa ilişkisini belirlemektir. ECOPERS, ekolojik sistemlerin insan sağlığına fayda sağlayan ilk bileşenlerinden biri olarak peyzaj ekolojisi, ekosistem hizmetleri ve biyoçeşitlilik üzerine özgün araştırmalar ile  ekosistemlerin sürdürülebilirliği, ekosistem hizmetleri, yeşil altyapılar, ekosistem yönetimi, katılımcılık, mekansal planlama ve biyolojik çeşitlilik yönetimi ile ilgili çalışmaları kabul etmektedir. 

  Ecological Perspective, "Sekizgen Akademi" çatısı altında yayınlanan bir bilim dergisidir. 

  e-ISSN:2792-0062

  Editör: Doç. Dr. E. Seda ARSLAN

 • Sustainable Landscape

  Sürdürülebilir peyzaj, doğal kaynakların ve çevresel değerlerin etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan, biyolojik çeşitliliği koruyan, su ve enerji tasarrufu yapan, insanlar için sağlıklı ve estetik mekanlar yaratmayı amaçlayan bir tasarım ve uygulama yaklaşımıdır. Sürdürülebilir peyzaj tasarımı, ekolojik dengenin korunması, toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması üzerine odaklanır.

 • Journal of Interior Design and Academy

  Journal of Interior Design and Academy (INda), çift kör hakemli, bilimsel ve açık erişimli bir e-dergidir. Dergi dili Türkçe veya İngilizce'dir. Dergiye gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamakta ve yılda iki sayı (Temmuz ve Aralık) olarak yayınlanmaktadır. Makalelerin daha önce yayınlanmamış veya yayınlanması amacıyla sunulmamış olması gerekmektedir. Dergide herhangi bir makale gönderme veya işleme ücreti yoktur.

  Yazarların Dikkatine:

  Yayın Etiği başlığında sunulan Etik ilke ve sorumluluklar çerçevesinde yazarlar bölümüne uymalıdır. İlk olarak gönderilen  makaleler iThenticate® (Plagiarism Detection Software) ya da Turnitin programı ile intihal için kontrol edilir. Referanslar hariç %20’den yüksek ise yazara düzeltmesi için geri gönderilir.

  Etik kurallarla ilgili maddeleri uyarınca "Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, gerekli izinlerin alındığına dair izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi" gerekmektedir. Buna göre yayımlanacak makalelerde etik kurul izni ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır.

  e-ISSN: 2791-7436

  Editör: Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ BEŞİR

 • Mekansal Planlama ve Tasarım Dergisi

  Journal of Spatial Planning and Design (SPlanDes) çift-kör hakemli, bilimsel ve açık erişimli bir e-dergidir. Dergide Türkçe veya İngilizce makaleler yayınlanır. Dergiye gönderilen makaleler için değerlendirme ve başvuru ücreti alınmaz ve yılda iki kez yayınlanır. Dergi, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım ve şehir ve bölge planlama, plastik sanatlar, grafik tasarım vb. konulardaki yazıları kabul etmektedir. İlgilenen tüm araştırmacılar açık erişim makalelerini ücretsiz okuyabilir, indirebilir ve/veya yazdırabilir.

  e-ISSN:2792-050X

  Editör: Prof. Dr. Öner DEMİREL

 • Teorik ve Uygulamalı Ormancılık

  Teorik ve Uygulamalı Ormancılık (TUOR) Dergisi online, açık erişimli; İngilizce ve Türkçe, orijinal araştırma veya derleme makaleler yayınlanan uluslararası hakemli bir dergi olup yılda iki sayı (Nisan ve Ekim) yayınlanmaktadır. Dergimizde Orman Mühendisliği, Biyoloji ve Tarım bilimleri konularında bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Daha önce yayınlanmamış veya yayınlanması amacıyla sunulmamış makalelerin değerlendirildiği dergi, ücretsizdir. 

  e-ISSN: 2791-7363

  Editör: Prof. Dr.  Nebi BİLİR

 • 8gen-ART

  8gen-Art çift kör hakemli, bilimsel ve açık erişimli bir e-dergidir. Dergide Türkçe veya İngilizce makaleler yayınlanır. Dergiye gönderilen makaleler için değerlendirme ve başvuru ücreti alınmaz ve yılda tek sayı yayınları

  Dergi, sanat tarihi, sanat felsefesi ve sosyolojisi, sanat eğitimi, kültürel harita, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım, plastik sanatlar, grafik tasarım vb. konularda yazıları kabul etmektedir.

  e-ISSN: 2792-0569

  Editör: Prof. Dr. A. Şevki DUYMAZ

 • Innovations in Language Teaching Journal

  The ILTJ is a peer-reviewed Open Access interdisciplinary journal of foreign language teaching innovations established in 2021 with the goal of providing a forum for high-quality research on foreign and second language teaching.  

   

  The journal welcomes innovative foreign language teaching scholarship on topics such as:

  applied linguistics, educational linguistics, corpus linguistics, data mining, big-data-based instruction, digital humanities, classroom interaction, discourse analysis, teaching methodology, teacher education, course, and syllabus design, language planning and policy, technology in foreign language education, online education, literature in language teaching

  There is no charge for publication in ILTE for the authors; Moreover, there are no submission charges or page charges. All interested readers can also read, download, and/or print open access articles at no cost.

 • Open Journal of Climate Change

  İklim değişikliğinin doğa ve toplum üzerindeki etkilerinin yanı sıra soruna çözümler ve bunların daha geniş etkileri de dahil olmak üzere tüm yönlerini kapsayan disiplinler arası bir dergidir.