Hedef Kitle

· MEB’e bağlı eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni olarak veya Üniversitelerin Yabancı Diller Yüksekokullarında veya Modern Diller Bölümlerinde İngilizce okutmanı olarak görev yapıyor olmak. (Bu maddedeki adaylarda İngiliz Dili Eğitimi bölümü mezunu olma şartı aranmayacaktır)

· Meslekten ihraç edilmemiş olmak ve herhangi bir suçtan (terör, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık vb. ) ceza almamış olmak ve adli sicil belgesi ile belgelemek.

· Etik veya disiplin cezası almamış olmak,

· TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak

· Daha önce TÜBİTAK bilimsel eğitim etkinliklerini destekleme programından yararlanmamış olanlara öncelik verilecektir.

· Katılımcıların belirlenmesinde mümkün olduğunca üniversite, alan, bölge ve şehir, cinsiyet gibi özellikler değerlendirilerek dengeli bir dağılımın sağlanmasına çalışılacaktır.

· Katılımcıların seçiminde öncelikli olarak başarı kriteri ve eğitime katılma sebepleri esas alınacaktır. (Adaylardan öğrenim görmekte oldukları yıla kadarki lisans not transkriptleri ve projeye katılma sebeplerini içeren İngilizce olarak yazılmış en fazla 250 kelimeden oluşan bir yazı istenecektir. Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden başvuranların kurumu tarafından onaylı 4.00/lük not sistemine çevrilmiş belgeleri talep edilecektir.)

· Başarı sıralamaları aynı olan (transkript notlarına dayalı) adayların seçiminde ise etkinliğe başvuru tarihleri dikkate alınacak, ilk başvuru yapanlara öncelik verilecektir.

· Etkinlik çevrimiçi ve etkileşimli olarak yapılacağından başvuran katılımcıların eğitim boyunca etkin olarak kullanacakları bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olduklarını projeye başvurarak taahhüt etmiş oldukları varsayılacaktır (Tablet veya telefon etkinlik gereksinimlerini karşılamamaktadır).

· Proje ekibinden herhangi birisiyle birinci derece akrabalığı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

· Etkinliğe katılacak Adaylar, Başvuru Formunu doldurmak suretiyle belirlenecek tarihlerde başvuru yapacaktır. Asil katılımcı listesi web sitemizden de duyurulacak ve asil katılımcılardan bir hafta içerisinde katılımlarını onaylamaları beklenecektir. Herhangi bir sebepten dolayı katılmayacaklarını beyan eden adaylar için Yedek Listeden sırası ile diğer adaylara bilgilendirme yapılacaktır.

ETKİNLİK TAKVİMİ

“SETT-train: İngilizce Dil Eğitiminde Sınıf-içi Etkileşimin Etkin Yönetimi Eğitimi” adlı bilimsel eğitim etkinliğinin (19 Haziran – 21 Haziran) tarihlerinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde yüzyüze olarak yapılması öngörülmektedir.

Etkinliğin toplam 3 gün olup 9 saat teorik ve 6 saat uygulama olmak üzere 15 saat olarak sürmesi planlanmaktadır.
Eğitim süresince 3 gün boyunca İngilizce derslerinde sınıf-içi etkileşimin farklı bileşenlerine yönelik ilgili konu başlıklarında teorik derslerin yanı sıra uygulama ve tartışma etkinliklerine yer verilecektir. Etkinlik öncesinde katılımcıların SETT çerçevesi, öğretmen konuşması ve sınıf içi etkileşim konularında bilgi ve farkındalık seviyelerini ve öz-değerlendirmelerini belirlemek amacıyla bir ön-test ve etkinlik sonunda kazanımları değerlendirmek için bir son-test uygulanacaktır.