Eğitmenler

Etkinlik programında yer alan dersleri sunma, genel değerlendirme ve tartışma süreçlerinde görev alacaklardır.

  1. Doç. Dr. Elif TOKDEMİR DEMİREL Kırıkkale Üniversitesi – Fen Edebiyat Fakültesi – Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı, elif6171@gmail.com
  2. Dr. Işıl Günseli KAÇAR Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Eğitim Fakültesi – İngiliz Dili Eğitimi Bölümü - Ankara isil@metu.edu.tr
  3. Prof. Dr. Nuray ALAGÖZLÜ Hacettepe Üniversitesi – Eğitim Fakültesi – İngilizce Öğretmenliği Bölümü - Ankara, nuray.alagozlu@hacettepe.edu.tr
  4. Prof. Dr. Bena Gül PEKER, Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Ingiliz Dili Egitimi Bölümü, benapeker@gmail.com
  5. Öğrt. Görevlisi Dr. Behice Ceyda CENGİZ, Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü İngilizce Çevirmenlik Programı – Zonguldak, behiceceydacengiz@gmail.com
  6. Dr. Öğr. Üyesi Fatma GÜMÜŞOK, Bartın Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller Bölümü, Yabancı Diller Anabilim Dalı, fatmagumusok@gmail.com
  7. Dr. Öğr. Üyesi Gözde BALIKÇI, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, gozdebalikci2@gmail.com

 

Teknik Personel

  1. Dr. Öğretim Üyesi Volkan ATEŞ                  Tarsus Üniversitesi – Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Müh. Böl.

volkanates@tarsus.edu.tr

Ders materyallerinin çevrimiçi ortama aktarılmasından ve teknolojik altyapı sağlanmasından sorumludur.

Yardımcı Personel

Etkinlik sürecinde her konuda Düzenleme Kuruluna ve Eğitmenlere yardımcı olmak ve aynı zamanda eğitim materyallerinin hazırlanmasında her türlü konularda yardımcı olacaklardır.