Historical Development of Accommodation Places in Anatolia

Authors

DOI:

https://doi.org/10.53463/inda.20230234

Keywords:

Anatolia, accommodation facilities, caravansary

Abstract

Anatolian lands, where settled life continues uninterrupted, have hosted many civilizations. These civilizations produced and developed architectural practice according to their lifestyles in the regions where they settled. Communities, which were initially engaged in agriculture with a settled order and collective lifestyle, first started to build their shelter and then their civilization, establishing their cities. Roads, infrastructure services, public, religious and military buildings began to be built for the population settled in cities, and in addition to agricultural activities, production and consumption styles specific to cities began to emerge. Going from one place to another is an action that humanity learned and experienced in ancient times and continues until today. This action, which initially started for commercial purposes, diversified with migrations, education, visits to religious centers, conquest movements and the formation of awareness of discovery, and was moved to another dimension with the industrial revolution. In order for this action, which is not only for tourism purposes, to take place, first of all, safe roads connecting the centers and places to accommodate people and living creatures on the move were needed. In this study, traces of accommodation structures in Anatolian lands from the beginning to the present day were traced.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Altun, A. (1988). Ortaçağ Türk mimarisinin anahatları için bir özet. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

Aslanoğlu, İ. (2001). Erken cumhuriyet dönemi mimarlığı 1923-1938, Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları.

Barutçugil, İ. S. (1984). Turizm işletmeciliği, Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları.

Batur, A. (1984). Cumhuriyet döneminde Türk mimarlığı, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi (ayrı bs.1380-1420.ss), İstanbul: İletişim Yayınları.

Bilgin, İ. (1996). Anadolu’da modernleşme sürecinde konut ve yerleşme, tarihten günümüze Anadolu’da konut ve yerleşme. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Devellioğlu, F. (2004). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara: Aydın Kitapevi.

Duymaz, A. Ş. (2003). II. Abdülhamid dönemi imar faaliyetleri. (Doktora tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Eryavuz, A. Ş. (2022). “Kervansaray” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. (Cilt 25, ss. 299-302). Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.

Eski İstanbul Fotoğrafları Arşivi, (2023). Haydarpaşa gar binası. Erişim adresi (21 Kasım 2023): http://www.eskiistanbul.net/tag/haydarpasa-gari/.

Göney, S. (1975). Büyük Menderes Bölgesi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Gülenaz, N. (2011). İstanbul. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.

Güran, C. (1978). Türk Hanlarının Gelişimi ve İstanbul Hanları Mimarisi. İstanbul: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını.

Halaçoğlu, Y. (1981). Osmanlı İmparatorluğunda menzil teşkilatı hakkında bazı mülahazalar. Osmanlı Araştırmaları Dergisi. 02(02).

Kayın, E. (2000). İzmir oteller tarihi. İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı

Keleş, B. (2018). Anadolu’da, kara ve deniz yolları üzerinde gelişen bazı önemli ticaret merkezleri (Antalya-Kayseri-Sivas-Sinop ve Samsun), Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies, 68 (I) 2018, 341-354. Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7563,

Milli Saraylar. (2023). Ankara Palas. Erişim adresi (21 Kasım 2023): https://www.millisaraylar.gov.tr/.

Jasink, A. M. (1991). Hittite and Assyrian routes to Cilicia. Anatolia Antiqua. 1(1), 253-259.

Sakaoğlu, N. (1989). 18. yüzyılda İstanbul evleri ve sorunları, Tarih ve Toplum Dergisi. 70 (70).

Salt Araştırma. (2023). ABD’li SOM’in Sedad Hakkı Eldem’in de katkısıyla tasarladıkları İstanbul Hilton Oteli. Erişim adresi (22 Kasım 2023): https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/199241.

Şener, B. (2009). Konaklama işletmelerinde önbüro yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Sönmez, Z. (1989). Başlangıçtan 16. Yüzyıla kadar Anadolu Türk-İslam Mimarisinde Sanatçılar. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Tanyeli, U. (1997). Anadolu Selçuklu mimarlığı ve sanatı. Eczacıbaşı Ansiklopedisi. (Cilt 3, ss. 88-93). İstanbul: Yem Yayını.

Tapan, M. (2007). Uluslararası üslup: Mimarlıkta liberalizm, modern Türk mimarlığı. Ankara: TMMOB Mimarlar Odası.

Tekeli, İ. (2009). Modernizm, modernite ve Türkiye’nin kent planlama tarihi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Umur, Z. (1999). Roma hukuku ders notları, İstanbul: Beta Yayınları.

Yiğit, İ. (2008). “Ribat”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. (Cilt 35, ss. 76-79). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.

XI ve XIII. yüzyıllarda Anadolu’da ekonomik hayat. (2023). Anadolu Selçuklu dönemi ulaşım yolları. Erişim adresi (21 Kasım 2023): http://tarih.tumders.com/xi-xiii-yuzyillarda-anadoluda-ekonomik-hayat.html.

Published

2022-12-19

How to Cite

Takıl, H. İbrahim. (2022). Historical Development of Accommodation Places in Anatolia. Journal of Interior Design and Academy, 3(2), 289–306. https://doi.org/10.53463/inda.20230234