An Application Experience in an Architectural Context: NS House

Authors

DOI:

https://doi.org/10.53463/inda.20230197

Keywords:

NS house, context, , place, spirit of place, architectural practice

Abstract

NS House (camellia) implemented in Trabzon Ortahisar Bengisu Neighborhood; It is a design given through Karadeniz Technical University's Revolving Fund Management Directorate, in which site-specific architectural expectations are questioned. The concept of the spirit of the place (genius loci) used in this context keeps its semantic inferences related to the place and offers a different perspective to its users. The framework of the study is that the environmental data/components that guide the design give different answers to the problem of site-specific structure formation. It is aimed to examine the intervention in the rural area and the design setup of NS House through the concepts of place and spirit of place. Considering the formation of form, textural continuity, identity integrity, the transfer of local culture with contemporary methods, material preference and user demands/expectations, the understanding of design develops and a relationship is established with the place. In the study, it is considered important to understand/discuss the guiding effects of the concept of the spirit of the place, where the concept of place-specific design is advocated through the NS House. Since the application offers alternative ideas/thoughts in interior detail production/solution at building scale, it is expected to lay the groundwork for new designs to be made in terms of the use of the architectural context.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anderson, J. (2014). Mimari tasarım (N. Şık, Çev.). İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Aydınlı, S. (2003). Mimarlığı anlama, kaynağa ulaşma ve özü yakalama. TOL Dergisi, 3, 54-60.

Barber, D. A. (2020). Modern architecture and climate: design before air conditioning. New Jersey: Princeton University Press.

Bell, V. B. ve Rand, P. (2006). Materials for design. New York: Princeton Architectural Press.

Bell, V. B. ve Rand, P. (2014). Materials for design 2. New York: Princeton Architectural Press.

Bielefeld, B. ve El Khouli, S. (2021). Adım adım tasarım fikirleri (V. Atmaca, Çev.). İstanbul: YEM Yayınları.

Bilgin, İ. (2000). İhsan Bilgin-Nevzat Sayın Kuzguncuk. Arredamento Mimarlık, 100+31, 55-73.

Bilgin, İ. (2020). Mimarın soluğu, Peter Zumthor mimarlığı üzerine denemeler. İstanbul: Metis Yayıncılık.

Botton, A. D. (2007). Mutluluğun mimarisi (B. Tellioğlu, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.

Brooker, G. ve Stone, S. (2012). İç mimarlıkta bağlam+çevre (C. Uçar, Çev.). İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Eren, İ. Ö. (2007). Mimarlık ve yer ilişkisi. Yapı Dergisi, 305, 44-48.

Ertürk, F. (2019). Sokak pratiği aracılığıyla yer ve yerin ruhunu anlamaya yönelik bir sentez önerisi: hermeneutik-fenomenolojik-semiyolojik (hfs) çerçeve yaklaşım (Doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Erzen, J. (2006). Çevre estetiği, Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı.

Giedion, S. (1941). Space, time and architecture: the growth of a new tradition. Cambridge: Harvard University Press.

Gür, Ş. Ö. (1996). Mekân örgütlenmesi. Trabzon: Gür Yayıncılık.

Güzer, C. A. (2007). Mimarlıkta gerçekle taklidin sınırları, Mimarlık Dergisi, 333. Erişim adresi: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=51&RecID=1254

Harvey, D. (2019). Postmodernliğin durumu (S. Savran, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Hegger, M. Drexler, H. ve Zeumer, M. (2012). Adım adım yapı malzemeleri (V. Atmaca, Çev.). İstanbul: YEM Yayınları.

Howett, C. D. (1993). If the doors of perception were cleansed: toward an experiential aesthetics for the designed landscape. Albany: State University of New York Press.

Işık, O. (1994), Değişen toplum/mekân kavrayışları: mekânın politikleşmesi, politikanın mekânsallaşması, Toplum ve Bilim Dergisi, 64-65, 7-38.

İnceoğlu, M. ve İnceoğlu. N. (2004). Mimarlıkta söylem-kuram ve uygulama. İstanbul: Tasarım Yayın Grubu.

Kuban, D. (2018). Mimarlık kavramları: tarihsel perspektif içinde mimarlığın kuramsal sözlüğüne giriş. İstanbul: YEM Yayınları.

Kuyrukçu, E. Y. ve Alkan, A. (2019). AHP metoduyla yer’e özgü mimari tasarım kriterlerinin öncelik sırasının belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23, 169-180. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sdufenbed/article/531807.

Lefebvre, H. (1974). Mekanın üretimi (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.

Massey, D. (2005). For space. London: Sage Publishing.

McGee, R. J. ve Warms R. L. (1966). The science of culture (thalia dorwick) anthropological theory: an ıntroductory history. New York: Mayfield Publishing.

Nesbitt, K. (1996). Theorizing a new agenda for architecture: an anthology of architectural theory, 1965-1995. New York: Published by Princeton Architectural Press.

Norberg-Schulz, C. (1974). Existance, space and architecture. New York: Praeger Publishing.

Norberg-Schulz, C. (1976). The phenomenon of place: architectural association quarterly 8(4), 3-10.

Norberg-Schulz, C. (1980). Genius loci: towards a phenomenology of architecture. New York: Rizzoli International Publications.

Norberg-Schulz, C. (1983). Heidegger’s thinking on architecture. Perspecta: The Yale Architectural Journal, 20, 61-68. Erişim adresi: https://kupdf.net/download/cnorberg-schulz-heidegger39s-thinking-on-architecture_5af707dfe2b6f52e1f38c5ed_pdf.

Norberg-Schulz, C. (2001). Yer kavramı bağlamında eski çevrelerde yapılaşma (İ. Üçer, Çev.). Mimarlık Dergisi, 297, 42-43. Erişim adresi: http://dergi.mo.org.tr/dergiler/4/546/8148.pdf.

Relph, E. (1976). Place and placelessness. London: Pion Limited.

Rossi, A. (1984). The architecture of the city. Cambridge: The MIT Press.

Solak, G. S. (2017). Mekân-kimlik etkileşimi: kavramsal ve kuramsal bir bakış. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 13-37. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/577726.

Soygeniş, S. (2023). Mimarlık düşünmek düşlemek. İstanbul: YEM Yayınları.

Steele, F. (1981). The sense of place. Boston: CBI Publishing.

Tuan, Y. F. (2001). Space and place: the perspective of experience. Minnesota: University of Minnesota Press.

Zevi, B. (1993). Architecture as space: how to look at architecture. New York: Da Capo Press.

Published

2023-12-19

How to Cite

Şahin, F. (2023). An Application Experience in an Architectural Context: NS House. Journal of Interior Design and Academy, 3(2), 133–158. https://doi.org/10.53463/inda.20230197