Design Recommendations For The Use Of Primary Schools During The Pandemic And Post-Pandemic

Authors

DOI:

https://doi.org/10.53463/inda.2021vol1iss1pp14-33

Keywords:

Primary education structures, pandemic, post-pandemic, design

Abstract

The spread of Covid-19 pandemic worldwide, resulted in various restrictions to be applied in Turkey and remote (online) education has commenced. During this period, important questions and problems arose regarding the continuation of education-training online and the continuation of education partially in existing primary schools. Furthermore, primary schools remained idle during this period. The aim of this study is to provide design provisions to ensure the healthy and safe operation of existing primary school buildings in Turkey during the pandemic and post-pandemic periods. Accordingly, fast and easily applicable, economic design provisions which take into consideration the anthropometric measurements and age-appropriate social development of students were developed using the existing materials in primary school buildings such as, desks, tables, cupboards and doors. This study consists of design processes of analysis, case studies, literature survey, review of relevant codes/guidelines, and the visual presentation of the suggestions for preparations and design recommendations.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahioğlu, E. N. (2008). Kültürel-tarihsel kuram çerçevesinde çocuk gelişimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1), 163-186. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd

Aircleaner. (t.y.). Aircleaner XS hava temizleme cihazı. Erişim adresi: https://cvsair.com.tr/aircleaner-xs/

Almaleh, E., Çelikbaş, B., Fırat, Ç., Urgancıoğlu, S. ve Yazgan, Y. (2020). Pandemi sürecinde okula dönüş araştırması. Erişim adresi http://www.yankiyazgan.com/wp-content/uploads/2020/08/Pandemi_S%C3%BCrecinde_Okula_D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma_Raporu_GG_Temmuz-2020-1.pdf, ss.19-25.

Archello. (t.y.). (2021). Erişim adresi: https://archello.com/product/endura-twist

Aydın, B. (2012). Gelişimin doğası. B. Yeşilyaprak (Ed.), Eğitim psikolojisi: Gelişim-öğrenme-öğretim içinde (s.29-55). Ankara: Pegem Akademi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü. (2020). Okulların Yeniden Açılması İçin Çerçeve, Erişim adresi: https://www.unesco.org.tr/Content_Files/Content/duyurular/oyac.pdf

BuzzFeed. (2020). Erişim adresi: https://www.buzzfeed.com/amphtml/stephenlaconte/coronavirus-pictures-show-how-much-world-has-changed

Craig, G. J. ve Baucum, D. (2002). Human Development. (Ninth edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi Ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu. (2020). Millî Eğitim Bakanlığı ve TSE ortak yayını. Erişim adresi: http://merkezisgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_07/28133804_ETM_KURUMLARI_KILAVUZ_BASKI_4.pdf

Erdem, N. (2017). Bir peyzaj keşfi olarak çocuk oyun alanı. Plant Dergisi, Erişim adresi: https://www.plantdergisi.com/doc-dr-meltem-erdem-kaya/bir-peyzaj-kesfi-olarak-cocuk-oyun-alani.html.

Erdoğan, T. (2020). Temassız oyunlar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Ergönül, Ö. (2020). SARS-CoV-2’nin bulaşma ve klimaların kullanımı. Covid-19 dünyasında kapalı alanlar. Türk Toraks Derneği, 5 Haziran 2020, 3-4.

Erkek Çocuklarda Boy Persentilleri. (2018). Erişim adresi: https://hekimsel.com/bebek/erkek-cocuklarda-boy-persentilleri-dso/

Güzel, Ç., Şahin, A. ve Konak, Ö. A. (2014). 4+4+4 Sistemi ile farklı yaşlarda okula başlayan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin ve puan ortalamalarının incelenmesi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama Dergisi, 26, Ekim-Aralık 2014, 10-22. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ekuad

Hijyen Bariyeri. (t.y.). Pedallı musluk. Erişim adresi: http://hijyenbariyerim.com/Pedalli-Musluk---Basmali-Musluk_17_u_tr.html

HomeCrux. (2020). Erişim adresi: https://www.homecrux.com/materialise-3d-printed-hands-free-door-opener/140606/

Kız Çocuklarda Boy Persentilleri. (2018). Erişim adresi: https://hekimsel.com/saglikli-yasam/kiz-cocuklarda-boy-persentilleri-dso/

Koç, N. (2012). Bakterilerin beslenmesi ve üremesi. Erişim adresi: https://www.slideshare.net/mbolmez/bakterilerin-beslenmesi-ve-remesi

Koçyiğit, S., Tuğluk, M. N. ve Kök, M. (2007). Çocuğun gelişim sürecinde eğitsel bir etkinlik olarak oyun. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 322-342. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd

MEB Sağlık Hizmetleri, Büyüme Ve Gelişme. (2016). T.C. Ankara. Erişim adresi: http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/B%C3%BCy%C3%BCme%20ve%20Geli%C5%9Fme.pdf

Menekşeoğlu, M. ve Kuru, C. (2020). Enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planı. Ankara: Büyük Kolej.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. (2014). Erişim adresi:https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19942&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Özdoğan, M. (2021). Erişim adresi: https://www.drozdogan.com/yeni-koronavirus-hastanede-hangi-ortamda-ne-kadar-kaliyor-aerosol-ve-yuzey-dagilimi/

Türk Eğitim Derneği. (2020). Covid-19 sürecinde eğitim: uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri. Erişim adresi: https://tedmem.org/download/covid-19-surecinde-egitim-uzaktan-ogrenme-sorunlar-cozum-onerileri?wpdmdl=3411&refresh=5f785e5e572f91601723998

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği. (2020). Türkiye mühendis ve mimar odaları birliği, mmo: okullar ve kreşlerde pandemi tedbirleri. Erişim adresi: http://www.tmmob.org.tr/icerik/mmo-okullar-ve-kreslerde-pandemi-tedbirleri

Tuğrul, B., Karakaşoğlu, S. ve Ardıç, N. (2020). Temassız oyun haydi çocuklar temassız oyunlar oynuyoruz. İstanbul Öğretmen Akademileri, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Erişim adresi: https://cavdarhisaryuzuncuyil.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/43/12/706786/dosyalar/2021_03/21125020_28000538_TEMASSIZ_OYUN.pdf

Tutkun, C. ve Dinçer, Ç. (2010). Fiziksel büyüme ve motor gelişim, çocuk gelişimi, İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Ders Kitabı, 69-79.

Tutkun, C. ve Dinçer, Ç. (2019). Sosyal beceri geliştirme sistemi-derecelendirme ölçeği (3-5 yaş okul öncesi versiyonu) öğretmen formu: geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(28), 301-323.

Yıldız, A. ve Akar Vural, R. (2020). Covid-19 Pandemisi ve derinleşen eğitim eşitsizlikleri. Türk Tabipler Birliği Covid-19 Pandemisi Altıncı Ay Değerlendirme Raporu, 556-565.

Yılmaz, Z. (1983). İklimsel konfor sağlanması ve yoğuşma kontrolünde optimum performans gösteren yapı kabuğunun hacim konumuna ve boyutlarına bağlı olarak belirlenmesinde kullanılabilecek bir yaklaşım, (Yüksek lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul). Erişim adresi: https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/8637/1/2272.pdf

Yılmazoğlu, M. Z. (2020). Kapalı alanlarda covid-19 için alınması gereken önlemler. Covid-19 dünyasında kapalı alanlar. Türk Toraks Derneği, 5 Haziran 2020, 5-8.

Youtube. (2016). The AWS Ventient Passive Ventilation Solution. Erişim adresi: https://www.youtube.com/watch?v=z1Xc-1dm508&feature=emb_title

Zeren, L. (1987). Türkiye’de yeni yerleşmeler ve binalarda enerji tasarrufu amacıyla bir mevzuat modeline ilişkin çalışma, Çevre ve Şehircilik Uygulama-Araştırma Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Published

2021-07-19

How to Cite

Turan, İlayda ., & Erkan Yazıcı, Y. (2021). Design Recommendations For The Use Of Primary Schools During The Pandemic And Post-Pandemic. Journal of Interior Design and Academy, 1(1), 14–33. https://doi.org/10.53463/inda.2021vol1iss1pp14-33

Issue

Section

Articles