• İksad Uluslarası Yayınevi ile yapılan anlaşma ile yayımlanacaktır.
  • Kitap Bölümünün teslim tarihi: 15 Ekim 2021
  • Kitap Yayımlama Tarihi: 30 Kasım 2021
  • Kitap Bölümleri toplamda en fazla 25 sayfa olmalıdır.
  • Kitap Bölümü yazım format ve kuralları ile ilgili örnek Şablon ekte sunulmuştur.
  • Kitap bölümleri Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir. Sadece Türkçe Kitap Bölümlerinde mutlaka genişletilmiş İngilizce özet (en az 1500 kelime) eklenmelidir.
  • Kaynakça hariç Benzerlik raporunun %25’nin altında olmalıdır.

Yayınevi Mimarlık alanında Doçentlik şartını sağlamaktadır.

 

KİTAP BOLUMÜ ZAMAN PLANLAMASI

ZAMAN ARALIKLARI

1

Kitap Bölümlerinin Editöre teslim Tarihi

15 Ekim  2021

2

Hakem Değerlendirme Süreci

15 Ekim -01 Kasım 2021

3

Kitap Bölümlerinin Mizanpaj ve Yayın Süreçlerinin Tamamlanması 

01 Kasım 15 Kasım 2021

4

Yayımlanma Tarihi

30 Kasım 2021

 

Yazım şablonunu indirmek için Tıklayınız